Udgivet fre d. 4. nov 2016, kl. 14:20

Det nye fælles Assens-Gamtofte menighedsråd, der træder i funktion fra kirkeårets begyndelse.
Forrest fra venstre: Mona Svendsen, Susanne Dorvil, Brita Leth Rehn, Vivi Arnoldus (st.). Bagerst fra venstre: Arne Jakobsen, provst Ole Hyldegaard, Heidi Bøgebjerg Rasmussen, Ole Gundersen, sognepræst Birgitte Lerche, John Pedersen, Lise Hansen Thorsen, Bente Foss, Isabella Hjorslev Jensen, Ellen Ravn, Allan Nilsson, Jonna Greve Edlefsen (st.) og sognepræst Anders Fabricius. Øvrige stedfortrædere (st.) er Lone Fredensborg, Christina Munch Overgaard, Ole Christian Hviid.
Menighedsrådet har konstitueret sig med Brita Leth Rehn som formand, Arne Jakobsen næstformand og kasserer, Lise Thorsen kontaktperson, John Pedersen og Allan Nilsson kirkeværger (Vor Frue og Gamtofte).

Kategorier Nyt fra kirken