Udgivet tor d. 26. apr 2018, kl. 13:18

Dels på grund af ændrede begravelsesmønstre med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser og dels på grund af et ønske om en bedre udnyttelse af kirkegårdspersonalets ressourcer er der en omlægning i gang på Gamtofte kirkegård.

For at gøre kirkegårdsdriften mere rationel vil et større areal blive tilsået med græs, efterhånden som kistegravsteder sløjfes, hække om gravsteder, der ikke er i brug, vil blive fjernet, og nogle gangarealer vil blive udvidet.

På sigt skal der udarbejdes en plan for hele kirkegården med nyplantning af mindre vedligeholdelseskrævende træer og buske. Enkelte træer er fældet, og spiræahækken omkring kirkegården er klippet ned som en naturlig del af den løbende vedligeholdelse. Hækken vil vokse op igen og skal fremover stå som en uklippet, blomstrende hæk.

Det er menighedsrådets ønske, at Gamtofte kirkegård skal fremstå som et smukt og fredfyldt område, hvor brugere og andre besøgende har lyst til at komme, og vi håber på forståelse for den midlertidige tilstand.

Kategorier Nyt fra kirken