Udgivet fre d. 18. maj 2018, kl. 12:09

I forbindelse med pastoratsammenlægning mellem Assens og Gamtofte har menighedsrådet omlagt den tidligere graverstilling i Gamtofte, så kirkegårdsdelen varetages af kirkegårdspersonalet i Assens, mens kirketjenerdelen nu varetages af pastoratets fuldtidskirketjener samt en nyansat deltidskirketjener.

Fra 15. maj 2018 har Assens-Gamtofte menighedsråd således ansat Jan Djurhuus som kirketjener, der sammen med kirketjener Finn Østergaard nu skal varetage funktionen som kirketjener i Vor Frue og Gamtofte kirker.

Jan Djurhuus er 47 år gammel og har erfaring fra tidligere med kirkelige arbejdsopgaver f.eks. som organist og kirketjener.

Menighedsrådet ser frem til det fremtidige samarbejde og byder hermed Jan Djurhuus velkommen som ny medarbejder.Kategorier Nyt fra kirken