Udgivet tor d. 11. okt 2018, kl. 09:00

Torsdag den 1. november 2018 kl. 18.30 inviterer Assens-Gamtofte menighedsråd alle interesserede til det årlige menighedsmøde i Vor Frue Kirkes Hus, Adelgade 18, 5610 Assens.

Her vil menighedsrådsformand Brita Leth Rehn fortælle om menighedsrådets arbejde i løbet af året og hvilke planer, der er for det kommende år. Regnskabet for 2017 og budgettet for 2018/2019 vil også blive gennemgået.

Der vil blive serveret en forfriskning tilmelding er ikke nødvendig.

Efter menighedsmødet afholdes der menighedsrådsmøde, som man er velkommen til at blive og overvære.

Kategorier Nyt fra kirken