Udgivet af Ole Hyldegaard Hansen, søn d. 28. okt 2018, kl. 13:20

Når man kommer ind i Vor Frue Kirkes våbenhus, kan man næsten ikke overse den markante præstetavle udført i egetræ med navne på alle sognepræster siden reformationen i Assens – og periodevis også – Kærum. Det er vigtigt at understrege, at det er en sognepræstetavle, idet navne på kapellaner og hjælpepræster [titler der blev afskaffet i hhv. 1981 og 2005], som har virket ved Vor Frue Kirke, ikke er på tavlen, heriblandt præsterne Olaf Kure, Ebbe Paludan og Keld Schelander, som stadig huskes af mange mennesker for deres virke i Assens.

Da den nuværende tavle dækkende sognepræster fra Reformationen nu er skrevet ud, har menighedsrådet fået en ny tavle, næsten identisk med den nuværende, dvs. også udført i egetræ. Den har nu fået plads på modsatte side i våbenhuset.

Præstetavlen er en donation til Vor Frue Kirke fra Jeppe Kehlet Fond, der støtter kirkelige, kulturelle og sociale formål til gavn for Assens-området.

Efter søndagens gudstjeneste den 28. oktober blev der afholdt en reception i våbenhuset, hvor menighedsrådsformand Brita Leth Rehn afslørede den nye tavle og takkede for donationen. 

Kategorier Nyt fra kirken