Udgivet man d. 2. sep 2019, kl. 10:25

Organist Karen Jørgensen har valgt at opsige sin stilling ved Gamtofte og Vor Frue Kirke pr. 1. september 2019. Karen Jørgensen har gennem en årrække, efter sin pensionering fra Skt. Jørgens Kirke i Svendborg, været kirkens faste organistvikar, og har siden 2016 været fastansat i en stilling ved de to kirker.
Menighedsrådet, præster og personale har alle været utrolig glade for samarbejdet med Karen, og siger stor tak for den indsats hun har ydet, og ønsker samtidig alt godt i det "rigtige otium".

Kategorier Nyt fra kirken