Udgivet tor d. 28. nov 2019, kl. 09:19

For et par måneder siden tog vi afsked med organist Karen Jørgensen, der af personlige årsager havde valgt at opsige sin stilling ved Vor Frue Kirke og Gamtofte Kirke, og rettede en stor tak for hendes utroligt store indsats ved kirkerne.

Ting kan lykkeligvis ændre sig, og det er sket for Karen Jørgensen, som nu har sagt ja til at fortsætte som fast vikar i Assens-Gamtofte pastorat, hvor hun skal varetage gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne.

I sammen forbindelse har Leif Munk Hansen, der tidligere har fungeret som kirkesanger og i Gamtofte Kirke og pianist ved plejehjemsgudstjenester og sogneeftermiddage, ligeledes sagt ja til at genoptage pianistopgaven.

Menighedsrådet, præster og personale er utroligt glade for, at denne ordning er kommet i stand og ser frem til et godt samarbejde fremover.

Kategorier Nyt fra kirken