Udgivet fre d. 28. aug 2020, kl. 11:32

Husk at bruge din stemme - og stem den 15. september 2020 kl. 19.00, hvor der afholdes valgforsamling med valg til Assens-Gamtofte menighedsråd i Vor Frue Kirke. På Valgforsamlingen opstiller og præsenterer kandidaterne til menighedsrådet sig og du kan møde op og bruge din stemme og få indflydelse på, hvem der skal sidde i det kommende menighedsråd. Afstemningen sker ved hemmelig skriftlig afstemning. 

Det nye menighedsråd er hermed valgt (med funktionsperiode fra 1. søndag i advent) med mindre der indgives en alternativ kandidatliste senest fire uger efter valgforsamlingen. I så fald vil der være afstemningsvalg den 17. november.
Hvis man har lovligt forfald til afstemningen på tirsdag, kan der afhentes en fuldmagtsblanket på kirkekontoret tirsdag kl. 11-13. Der kan ligeledes afhentes en fuldmagtsblanket, hvis man gerne vil stille op som kandidat eller stedfortræder, og er forhindret i at møde op til valgforsamlingen.

Landsforeningen af menighedsråd har lavet en kampagnefilm, der kan ses på YouTube via dette link: 

”Kalder på alle” hedder sangen, som er skrevet til melodien til ”Lover den Herre”. 

Teksten er forfattet af Peter Thielst. Den er indsunget af Herstedøster Kirkes pigekor, suppleret af drengesangere fra Københavns Drengekor. Det er korleder og organist ved Herstedøster Kirke, Anne-Kari Ferenczi, som leder koret og har lavet arrangementet af melodien. Martin Seier har lavet klaverarrangementet og akkompagnerer sammen med kontrabassist Matthias Petri.

Assens-Gamtofte menighedsråd opfordrer til, at man møder op og bruger sin stemme til menighedsrådsvalget. Læs mere om menighedsrådsvalget på www.menighedsrådsvalg.dk 

Kategorier Nyt fra kirken