Udgivet ons d. 16. sep 2020, kl. 14:20

Til valgforsamlingen i Assens-Gamtofte Sogne tirsdag den 15. september i Vor Frue Kirke var der et stort fremmøde af vælgere. Så mange at der var kø for at blive registreret som stemmeberettiget.
Efter de mange vælgere var blevet registreret og havde fået udleveret stemmesedler, fortalte menighedsrådsformand Brita Leth om det nuværende menighedsråds arbejdsopgaver og et udpluk af de resultater menighedsrådet har opnået de sidste fire år.
Derefter præsenterede de opstillede kandidater sig og fortalte, hvorfor de ønskede at stille op og hvilke visioner de har for menighedsrådsarbejdet. Og så var det tid til selve valghandlingen med valg af kandidater og stedfortrædere til det fælles pastoratråd for Assens og Gamtofte Sogne – i daglig tale Assens-Gamtofte menighedsråd.
Der skulle vælges 10 menighedsrådsmedlemmer fra Assens Sogn og 2 menighedsrådsmedlemmer fra Gamtofte Sogn. Der blev også valgt stedfortrædere, 3 stedfortrædere i Assens Sogn og 1 stedfortræder i Gamtofte Sogn.

Resultatet af valget blev:

Assens Sogn:
Menighedsrådsmedlemmer: 

John Pedersen 
Brita Leth Rehn
Ellen M. Ravn
Vibeke Busse Andersen 
Helen K. Jensen 
Søren Dorvil 
Helle K. Andersen 
Jørn Evan Jensen
Mona Svendsen
Else M. Larsen

Stedfortrædere:
Vivi Arnoldus
Heidi Bøgebjerg Rasmussen 
Eva Rasmussen

Gamtofte Sogn:
Menighedsrådsmedlemmer: 

Bente Foss
Tom Kristensen

Stedfortræder:
Christina Munch Overgaard

Disse personer er valgt til Assens-Gamtofte menighedsråd 2020-2024 med mindre der indgives en alternativ kandidatliste.  

En alternativ kandidatliste til afstemningsvalg af 10 medlemmer for Assens Sogn eller til afstemningsvalg af 2 personer for Gamtofte Sogn skal udarbejdes på den af Kirkeministeriet godkendte formular. Formularen kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret, Adelgade 18, 5610 Assens, eller kan downloades på www.km.dk 

Kandidatlisten skal underskrives af mindst 10 personer, hvis den indgives til Assens Sogn, og af mindst 2 personer, hvis den indgives til Gamtofte Sogn.

Kandidatlisten skal afleveres senest den 13. oktober 2020 til enten menighedsrådsmedlem Vivi Arnoldus, Fasanvænget 20, 5610 Assens, eller til kordegn Christina Frost-Hansen, Assens kirkekontor, Adelgade 18, 5610 Assens.

Indgivelse af en alternativ kandidatliste vil udløse afstemningsvalg, som afholdes den 17. november 2020. 


 

 

Kategorier Nyt fra kirken