Udgivet fre d. 20. nov 2020, kl. 14:39

Ved konstitueringen tirsdag den 17. november 2020 konstituerede det nye fælles menighedsråd for Assens-Gamtofte sogne sig. Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 1. søndag i advent, dvs. den 29. november. 

Formand: Brita Leth  (Assens sogn)
Næstformand: Vibeke Busse Andersen (Assens sogn)
Økonomiansvarlig: Jørn Evan Jensen (Assens sogn)
Bygningsansvarlig, Assens Sogn: John Pedersen (Assens sogn)
Bygningsansvarlig, Gamtofte Sogn: Tom Kristensen (Gamtofte Sogn)
Personaleansvarlig og formand for valgbestyrelsen Helle Krummedige Andersen (Assens sogn)
Kirkegårdsansvarlig: Ellen Ravn (Assens sogn)
Aktivitetsudvalgsformand og sekretær for MR i kordegnens fravær Else Margrethe Larsen (Assens sogn)

De øvrige menighedsrådsmedlemmer er:
Helen Kückelhahn Jensen  - medlem af aktivitetsudvalget og valgudvalget (Assens sogn)
Mona Svendsen - medlem af aktivitetsudvalget og valgudvalget (Assens sogn)
Bente Foss: medlem af aktivitetsudvalget (Gamtofte Sogn)
Søren Dorvil (Assens sogn)

Udover de valgte medlemmer, er sognepræsterne fødte medlemmer af Assens-Gamtofte menighedsråd 
Provst og sognepræst Ole Hyldegaard
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius 

Stedfortrædere

Assens Sogn:
Vivi Boysen Arnoldus
Heidi Bøgebjerg Rasmussen
Eva Rasmussen  

Gamtofte Sogn:
Christina Munch Overgaard 


 


Kategorier Nyt fra kirken