Udgivet søn d. 18. jul 2021, kl. 10:30

I henhold til menighedsrådsvalglovens § 5a afholder Assens-Gamtofte menighedsråd orienteringsmøde med henblik på opfyldnings-/suppleringsvalg til menighedsrådet.  Der skal seks nye medlemmer, fire fra Assens Sogn og to fra Gamtofte Sogn. 

Orienteringsmødet vil foregå i Vor Frue Kirkes Hus tirsdag, den 17. august 2021 kl. 19.00

Alle er velkomne til mødet, hvor der orienteres om menighedsrådets hidtidige arbejde i indeværende funktionsperiode, om kommende opgaver og tiltag samt om rammerne for det forestående valg.

Valgforsamlingen vil foregå i Vor Frue Kirke i Assens den 14. september 2021 kl. 19.00

Alle, der er interesserede i at stille op, kan rette henvendelse til formanden for valgbestyrelsen på mail: helle@krummedige.dk.

På vegne af Assens-Gamtofte menighedsråd

Helle Krummedige Andersen
Formand for valgbestyrelsen
Assens-Gamtofte menighedsråd 

Kategorier Nyt fra kirken