Udgivet lør d. 25. sep 2021, kl. 22:42

I henhold til menighedsrådsvalglovens § 6c indkalder Assens-Gamtofte menighedsråd til ekstraordinær valgforsamling med henblik på opfyldnings-/suppleringsvalg til menighedsrådet.  Der skal vælges seks nye medlemmer, fire fra Assens Sogn og to fra Gamtofte Sogn samt suppleanter. 

Valgforsamlingen vil foregå i Vor Frue Kirke tirsdag, den 5. oktober 2021 kl. 19.00

På vegne af Assens-Gamtofte menighedsråd

Helle Krummedige Andersen Formand for valgbestyrelsen Assens-Gamtofte menighedsråd 

Kategorier Nyt fra kirken