×

Advarselsmeddelelse

  • This event has already taken place.
Lørdag d. 4. maj 2019, kl. 17:00

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke har gjort det til deres særkende at afholde de såkaldte Evensongs. Gudstjenesteformen stammer fra England, hvor de større bykirker og katedraler har en sådan tjeneste de fleste ugedage kl. 17.00. Liturgien har sin rod i klostrenes tidebønner, hvor der var andagter hver tredje time næsten hele døgnet rundt. Musikken er tæt forbundet med den engelske tradition for drengekor, og koret har en meget fremtrædende rolle. Som noget specielt synges der en Davidssalme fra det gamle testamente over et melodisk skelet. Melodien kan have et forskelligt antal stavelser, hvorved der opnås en næsten mediativ stemning. Centralt i liturgien er også Marias og Simeons lovsange fra det nye testamente. Disse to er oftest udført i Pompøse kompositioner med orgelledsagelse. Andre dele bliver udført som vekselsange mellem liturg og kor. Alt i alt dannes der en højtidelig ramme, hvor Syngedrengene kan opleves i fuld aktion "nede på gulvet".

Denne Evensong indgår som en del af et 4. maj arrangement arrangeret af Toldstrupselskabet.

15.45 Formering af faneborg ved mindestenen i Skovanlægget
15.50 – 16.20 Mindeceremoni: Fællessang Tale ved borgmester Søren Steen Andersen Blomsternedlæggelse, fællessang
16.20 – 16.50 forlægning til Vor Frue Kirke Skovvej/Damgade
17.00 – 18.00 Evensong Vor Frue Kirke
18.00 – 22.00 Fejring af befrielsen/rundvisning Toldstrups Hus. Gratis adgang.
Kaffe med småkager kan købes

Medvirkende
Organist Finn Pedersen, liturg Birgitte Lerche
Sted
Damgade 17, 5610 Assens, Danmark