Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00

Har du visioner og idéer til det kommende menighedsråd, så stil op til menighedsrådsvalg 2020. På denne valgforsamling den 15. september kl. 19.00 vælges medlemmerne til Assens-Gamtofte menighedsråd for perioden 2020-2024.
Der opstilles kandidater og disse præsenterer sig. Der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Der skal vælges 10 repræsentanter for Assens Sogn og 2 for Gamtofte Sogn samt stedfortrædere (suppleanter). Opstilling af kandidater, stedfortrædere og afstemning sker separat for det enkelte sogn på valgforsamlingen. 

Sted Adelgade 18, Damgade 17, 5610 Assens