Torsdag d. 9. april 2020, kl. 10:30

Skærtorsdag

DDS 466. Vor Herre Jesu mindefest

Ligesom den foregående salme så er Grundtvigs nadversalme ”Vor Herres Jesu mindefest” uomgængelig, når jeg holder gudstjeneste Skærtorsdag. Grundtvigs oprindelige intention var at oversætte eller nytolke en ældre latinsk salme, men forehavendet blev opgivet, da tankerne gik andre veje, og endte i sidste version med direkte henvisninger til nadveren, hvorfor den for eftertiden er kommet til at stå i salmebogen under afsnittet om nadver.

Salmen er en bekendelse til Kristus, der af sin guddommelige kærlighed kommer nær og forener sig med sin menighed i nadveren. I vers 2 nævnes syv betegnelser for Jesus (liv, lyst, skjulte perle i mit bryst, trøst, fred, lys, salighed), mens vers 3 sætter ord på livet i Jesu kærlighed (et uudslukkeligt lys, en evigt frugtbærende blomst og en guddommelig indsigt). Resten af salmen beskriver i forskellige billeder hentet fra naturen og gudstjenesten (dåb) den indbyrdes kærlighed og fællesskabet mellem menigheden og Jesus. Som i Kingos salme munder salmen ud i fælles opfordring til fryderåb og halleluja på baggrund af den guddommelige tro, håb og kærlighed, der tydeligst kommer til udtryk, når menigheden ved gudstjenesten samles omkring døbefont og nadverbord.


Medvirkende
Ole Hyldegaard
Sted
Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, 5610 Assens, Danmark