Søndag d. 12. april 2020, kl. 09:30

Påskelørdag

DDS 236. Påskeblomst, hvad vil du her

For mange år siden i et mit første præsteembede valgte vi at lave et alternativt gudstjenesteforløb parallelt med højmessen omkring påsketid på de historiske tidspunkter af begivenhedernes forløb: Aftengudstjeneste med nadver skærtorsdag, liturgisk eftermiddagsgudstjeneste med tekstlæsninger langfredag og tidlig morgenandagt påskedag, men inden da en aftengudstjeneste påskelørdag. På den stille dag, hvor døden ifølge påskens begivenheder fortsat rådede, og den dermed forbundne menneskelige rådvildhed over dels de forudgående dages begivenheder og usikkerheden om, hvorvidt det gav mening at fastholde et håb, nu hvor døden atter havde bekræftet sin sejr over et menneskeliv.

Til denne gudstjeneste anvendtes dele af den salme, som efterhånden vil være helligbrøde ikke at sætte på påskedag (evt. også 2. påskedag): Grundvigs Påskeblomst, hvad vil du her? Men lige præcis i den sammenhæng – ved en gudstjeneste påskelørdag – gav det god mening at bruge flere af versene, bl.a. versene 3-4: Vers 3, verset i salmebogen med flest spørgsmålstegn:

Påskeblomst! Men er det sandt:

Har vi noget at betyde?

Er vor prædiken ej tant?

Kan de døde graven bryde?

Stod han op, som ordet går?

Mon hans ord igen opstår?

Springer klar af gule lagen

Livet frem med påskedagen?

I vers 4 skitserer Grundtvig malende, hvad følgerne bliver, hvis der må svares nej på samtlige spørgsmål: Døden får det sidste ord!

Helt anderledes bliver det, hvis man derimod kan svare ja – ligesom Grundtvig ud fra sin kristne tro og overbevisning, at Frelseren stod op af døde som langfredags-pant – en påske-morgenrøde, og derfor har døden ikke længere det sidste ord.

At salmen indeholder biografiske dele ift. Grundtvigs eget liv, hvor han i flere perioder følte sig anset som den utilpassede lille og næsten uanselige påskelilje, som han huskede fra barndommens præstegårdshave, og som ikke havde samme dimensioner som vor tids, ja nærmest som en vildtvoksende plante i datidens kirkelige system, bidrager blot til at give salmens billeder ekstra farve.

Det oprindelige digt på 21 vers blev igennem mange år opført på Det kongelige Teater – netop påskelørdag, hvor entréindtægterne tilfaldt det senere byggeri af Grundtvigskirken på Bispebjerg. Så på den måde er der også op i nyere tid en forbindelse til påskelørdag.

 

Påskedag

DDS 408. Nu ringer alle klokker mod sky

I de senere år har B.S. Ingemanns salme fra samlingen ”Morgensang for børn” (1837) sneget sig ind i mit salmevalg til påskedag. En salme, der i øvrigt var på salmerepertoiret, som vi lærte i min skoletid med sin meget enkle beskrivelse af påskedagsbegivenheden og dens videre betydning, som her sættes i forbindelse med kirkeklokkernes ringen og kimen før hver søndagsgudstjeneste (på Ingemanns tid) som tegn på den etablerede forbindelse mellem jord og Paradis-haven, den søndag morgen, vor Herre stod op af graven efter sit ophold i de Dødes rige, hvorunder verdens glæde lå begravet.

Men englens budskab og pegen på den tomme grav – med sin palmegren (et link, tilbage til palmesøndag) som Jesus havde forladt, åbner op for verdens glæde over og lovprisning af opstandelsestegnet og dets følge: søndagssolen og barnekåret hos Gud og dermed udsigten til jubel i paradishaven sammen med englene, når livet her er forbi, pga. Vorherre stod op af graven påskedag, en søndag morgen, en gudstjenestedag, som alle mellemliggende hverdage livet igennem er en genklang af, og henter næring fra.

Så er det påske – hver dag.

Normalt er påsken en travl tid for Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens.

 Corona-pandemien har villet det anderledes i år, og der bliver ingen gudstjenester i påsken. Syngedrengene synes dog ikke, at man skal være afskåret fra lyden af korets drenge- og herrestemmer i påsken. 

Derfor har vi lagt 2 fællessalmer på Youtube. 

Vi opfordrer alle til at synge med for åbne vinduer eller på terrassen Påskedag 12. april kl. 10.00: ”Påskeblomst, hvad vil du her" (DDS 236) https://www.youtube.com/watch?v=OGwKQJeIJyg 

 Salmerne er indspillet på CD-en ”Salmer til dagen og året” som Syngedrengene udgav i 2011.
Medvirkende
Ole Hyldegaard
Sted
Baagø Kirke, Sommerodden 5, 5610 Assens, Danmark