Mandag d. 13. april 2020, Kl. 09:00 til kl. 14:00


2. påskedag

DDS 249. Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen

I de senere år er 2. påskedag mange steder blevet en kombineret ude- og gudstjenestedag, idet dagen markeres med påskevandringer, så både krop og sind får næring. De gange, hvor jeg har gudstjeneste er salmebogens nyeste salme fast repertoire, som tidligere sognepræst Hans Anker Jørgensen har skrevet som en replik i sorg og vrede over – i hans optik - Salmebogskommissionens tidehvervske ”kristendom uden Jesus”.

I salmen ”Hvad er det at møde den opstandne mester igen”, møder vi alle opstandelsesvidnernes reaktioner på påskedagsbegivenheden: Gravenglen med opstandelsesbudskabet, disciplene på vej til byen Emmaus, hvor de møder den opstandne uden først at genkende ham, den sørgende Maria Magdalene på kirkegården, der søger hjælp hos det formodede kirkegårdspersonale, den fortvivlede Simon Peter, der mødes med tillid og nye opgaver, trods sin fornægtelse tre gange af al kendskab til Jesus, eller den nidkære Saulus (senere Paulus), der efter mødet med den opstandne går fra at være forfølger af de kristne til frontkæmper for påskebudskabets udbredelse blandt de fremmede.

Selv forræderen Judas vejrer morgenluft fra helvedet eller dødsriget, fordi den opstandne selv har været dér som nyt håb for de døde.

Salmen slutter med lovprisning af Helligåndens virke, der både kan gå gennem lukkede døre og åbne dem op, men også indgyde mod og håb om, at Påskemorgens begivenheder har fjernet en forhindring, et forhæng mellem Gud og os, og derfor må give de syngende styrke og mod til fælles lovsang over håbet om at skulle møde den opstandne som Gud i ”den syvende himmel”, et udtryk hentet fra hverdagssproget, vel mest anvendt omkring forelskelser.

Palmesøndagsrus, skærtorsdagsfællesskabsindstiftelse, langfredagssorg, påskelørdagsfortvivlelse og usikkerhed er nu afløst af glædesrusen over påskens budskab, der skal kaste lys over det daglige fællesskab om den kristne tro, håb og kærlighed – det er at møde den opstandne i live(t) igen. Det betyder påske.

Medvirkende
Ole Hyldegaard og Rikke Graff
Sted
Vor Frue Kirkes Hus, Damgade 17, 5610 Assens, Danmark