Søndag d. 1. november 2020, kl. 17:00
Alle Helgensgudstjeneste i Gamtofte Kirke
Medvirkende
Anders Fabricius