Tirsdag d. 17. august 2021, Kl. 19:00 til kl. 20:15

Opfyldnings-/suppleringsvalg til Assens-Gamtofte Menighedsråd

I henhold til menighedsrådsvalglovens § 5a afholder Assens-Gamtofte menighedsråd orienteringsmøde med henblik på opfyldnings-/suppleringsvalg til menighedsrådet, da der siden menighedsrådsvalget i 2020 er udtrådt 8 medlemmer og 2 stedfortrædere af vort menighedsråd.

På mødet orienteres om menighedsrådets hidtidige arbejde i indeværende funktionsperiode, om kommende opgaver og tiltag samt om rammerne for det forestående valg.

Valgforsamlingen vil foregå i Vor Frue Kirke i Assens den 14. september 2021 kl. 19.00

Alle, der er interesserede i at stille op, kan rette henvendelse til formanden for valgbestyrelsen Helle Krummedige Andersen på mail: helle@krummedige.dk.

Orienteringsmøde om opfyldningsvalg til menighedsrådet
Sted Adelgade 18, Adelgade 18, 5610 Assens