Onsdag d. 10. november 2021, kl. 14:30

Med bogen om adelsmanden og feltherren Johan Rantzau ønsker Torben Bramming at kaste nyt lys over en person med en central placering i Danmarkshistorien som feltherre for den senere kong Frederik I i dennes kamp for at tage magten i Danmark med afsættelsen af Christian II, senere som feltherre til fordel for Christian III og hans støtter i forbindelse med Grevens Fejde, der endte med Christian III som enehersker og Reformationens gennemførelse i 1536. Og endelig som feltherre i forbindelse med Danmarks krig mod Ditmarsken i 1559.

Sogneeftermiddagen finder sted i Vor Frue Kirkes Hus, Adelgade 18, 5610 Assens 

Sogneeftermiddag - om adelsmanden Johan Rantzau
Medvirkende
Torben Bramming
Sted Adelgade 18, Damgade 17, 5610 Assens