Fødsel og registrering af faderskab

Når et barn er født, modtager moderens bopælssogn meddelelse om fødslen fra jordemoderen.
Hvis I som forældre ikke er gift, skal I registrere faderskabet/medmoderskabet ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på Borger.dk indenfor 28 dage efter fødslen. Dette giver jer fælles forældremyndighed. 
Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også udfyldes før fødslen på borger.dk og afleveres efter fødslen til kirkekontoret.
Husk at begge forældre skal signere en omsorgs- og ansvarserklæring med nemID.
Har I ikke NemID, kan I udfylde en papirblanket ved at henvende jer til kirkekontoret.