Fødsel og registrering af faderskab

Når et barn er født, modtager sognet moderens bopælssogn meddelelse om fødslen fra jordemoderen.
Hvis I som forældre ikke er gift, kan I få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på Borger.dk indenfor 14 dage efter fødslen.
Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også udfyldes og afleveres inden fødslen til kirkekontoret eller ved elektronisk anmeldelse på Borger.dk
Husk at begge forældre skal signere en omsorgs- og ansvarserklæring med nemID.