Medlemskab af Folkekirken opnår man kun ved dåb. Henvendelse om dåb kan ske til en af kirkens præster eller til kirkens kontor.
Er du døbt i et andet kristent trossamfund og ønsker at blive optaget i folkekirken, kan du henvende dig til en præst i folkekirken og medbringe din dåbsattest.
Genindtrædelse, efter man har været meldt ud, sker ved en skriftlig anmodning om genoptagelse, som afleveres/sendes til sognepræsterne eller kirkekontoret.
Udmeldelse af Folkekirken skal ske skriftligt enten ved at udfylde en blanket eller skrive det i et brev. Udmeldelsen  skal sendes til eller afleveres på kirkekontoret. Når udmeldelsen er registreret, sender kirkekontoret en ny fødsels- og dåbsattest, hvor der står dato for udmeldelsen.