Folkekirkemedlemmer i Assens og Gamtofte Sogne tages med på råd

Fælles menighedsmøde onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00 i Vor Frue Kirkes Hus, Adelgade 18
Der bliver mulighed for at gøre sin indflydelse gældende og komme til orde, når menighedsrådene for Assens og Gamtofte sogne inviterer til menighedsmøde, det lokale medlemsmøde for alle med tilknytning til de to sogne.
På mødet vil menighedsrådene give en orientering om menighedsrådsarbejdet igennem de seneste 3 år, hvor mange skibe er sat i søen, om hvad der er foregået, og hvordan status er aktuelt, også økonomisk.
De fremmødte deltagere får mulighed for at fremføre holdninger, kommentar, forslag og ønsker til menighedsrådene i forhold til det kirkelige liv i sognene. Hvad er godt, hvad kan blive bedre?
Endelig har mødet også et egentligt beslutningspunkt om fælles menighedsråd for Assens og Gamtofte sogne fra den nye menighedsrådsperiode, begyndende 1. søndag i advent 2016.
Assens, Baagø og Gamtofte sogne udgør nu et fælles pastorat og har dermed fælles præster. I denne nye konstruktion ser menighedsrådene i Assens og Gamtofte mange fordele ved at gå sammen i et fælles pastoratråd med repræsentanter fra begge sogne i forbindelse med menighedsrådsvalget.
Dette vil menighedsrådene gøre nærmere rede for på mødet, inden mødedeltagerne fra de to sogne hvert -sogn for sig - skal stemme om forslaget.
Menighedsrådene håber på stort fremmøde og interesse.
PS: Da der skal være menighedsrådsvalg i år, bør evt. interesserede allerede nu begynde at overveje muligheden for at gå ind og støtte det lokale kirkeliv. Der vil blive afholdt orienteringsmøde herom tirsdag den 13. september.