Gamtofte Kirkegård


Dels på grund af ændrede begravelsesmønstre med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser og dels på grund af et ønske om en bedre udnyttelse af kirkegårdspersonalets ressourcer er der foretaget en omlægning af Gamtofte kirkegård.
For at gøre kirkegårdsdriften mere rationel er et større areal blevet tilsået med græs og hække om gravsteder, der ikke er i brug, er blevet fjernet ligesom nogle gangarealer er blevet udvidet.
På sigt skal der udarbejdes en plan for hele kirkegården med nyplantning af mindre vedligeholdelseskrævende træer og buske. Enkelte træer er fældet, og spiræahækken omkring kirkegården er klippet ned som en naturlig del af den løbende vedligeholdelse. Hækken vil vokse op igen og skal fremover stå som en uklippet, blomstrende hæk.
Det er menighedsrådets ønske, at Gamtofte kirkegård skal fremstå som et smukt og fredfyldt område, hvor brugere og andre besøgende har lyst til at komme.
Assens-Gamtofte kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Jørn Egeskov, mail: joeg@km.dk

Stadionvej 2
5610 Assens
Tlf. 6471 2143
Telefontider for Assens-Gamtofte Kirkegårde:
Mandag: 9.30-15.00
Tirsdag:   9.30-15.00
Onsdag:  9.30-15.00
Torsdag: 9.30-16.00
Fredag:   9.30-14.00