Hvis du har brug for en kirketaxa, bedes du kontakte Assens Kirkekontor på tlf. 64 71 11 88. Kontoret er åbent tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-13.00 og onsdag kl. 11.00-16.00.
Hvis du skal bruge en kirketaxa til søndagens gudstjeneste, bedes du kontakte kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.