Navngivning

Ifølge navneloven skal børn have et navn, inden der er gået seks måneder.
Som forældre skal I udfylde en anmodning om navngivning på Borger.dk og ansøgningen skal signeres digitalt med NemID.
Ankestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på Familieretshusets hjemmeside