Assens-Gamtofte Sognes værdier

Troværdighed:

Vi udfører vores job med ordentlighed og respekt.
Vi arbejder professionelt, og yder altid vores bedste og med sandfærdige intentioner.
Vi møder vores menighed, medarbejdere og kollegaer med ærlighed i alt, hvad vi gør.
Vi agerer i alle sammenhænge med ordentlighed.

Åbenhed:

Vi er åbne og tillidsfulde i vores møde med hinanden og med vores menighed og samarbejdspartnere.
Vi er ”i øjenhøjde” med alle, der henvender sig til os. Vi taler med hinanden og med vores interessenter.
Vi er positive overfor nye initiativer og tiltag, også når det vedrører ændringer i vores arbejdsområder og gøremål. 

Engagement:

Vi er engagerede i kirkens overordnede og daglige virke og i de gøremål og opgaver, som vi hver især udfører.
Vi arbejder for at styrke det kristne liv og for at udføre vores arbejdsområder på den bedste og mest effektive måde.
Vi hjælper hinanden og tager ansvar og initiativ, når vi ser behov herfor.

Tillid:

Vi viser tillid i vores daglige arbejde og overfor hinanden og vores menighed og samarbejdspartnere.
Vi har plads til forskellighed og har respekt for hinandens arbejdsområder. Vi anerkender, at alle opgaver er vigtige for helheden.

Humor:

Vi har plads til begejstring, og vi må gerne vise arbejdsglæde og humor i vores daglige virke.
Vi møder hinanden og omverdenen med et smil og positivt sindelag.
Vi ser nye initiativer som noget udviklende og spændende.