Kirkens historie

Gamtofte kirke er én af de bevarede middelalderlige kirker, der oprindelig er opført i den romanske stil med runde buer og fladt træloft. Af dem er kun 790 bygget af granit, der er tilhugget som kvadre. Fyn har bare 49, og én af dem er Gamtofte. Kirken er én af de største landsbykirker på Fyn, og kun få har været rigere udsmykket med granitkunst. Det har været et imponerende syn at se det vældige, farvestrålende kunstværk, som det har taget sig ud i landskabet, da det stod færdigt dengang i 1100-tallet. En meget anderledes bygning end den, vi kender i dag.
Kirken bestod dengang af et stort rektangulært skib med tre indgange fra det fri. Døren fra det nuværende våbenhus til kirkerummet var den ene. Det var mændenes indgang, som altid var i syd. I modsatte side var kvindernes dør. Også denne placering er bevaret, men er nu indgangsdør til Det Rantzauske Kapel.
I senmiddelalderen undergik Gamtofte kirke store forandringer. Den ny stil skulle bevirke, at bygningen fik et præg af lethed. Det skulle være lyst og opadstræbende. Ved denne tillempning blev den smukke apsis nedrevet og koret forlængedes med syv meter i fuld bredde. Det flade træloft blev fjernet, og ind i skibet byggedes tre fag stjernehvælvinger båret af kraftige piller langs ydervæggene. De små rundbuede vinduer i kirkens nordside blev desuden muret til eller blændet og vinduerne i sydsiden erstattet af store spidsbuede, mere lavtsiddende og lysgivende.
Kort tid efter kirkens ombygning i senmiddelalderen, har den fået sit svære, ejendommelige tårn bygget til mod vest. Det er bygget i gotisk stil omkring år 1500. I tårnet hænger to smukke malmklokker. Den ældste har en sjælden udsmykning af runekarakter og indskriften lyder: ”Støbt af Peter i det Herrens år 1395 på dagen efter apostlene Peter og Paulus´ dag”. Den vejer 625 kg. Den anden klokke er lidt mindre og bærer indskriften: ”Støbt i 1491 af Peter Hansen i Flensborg”. Den vejer 570 kg.
Kirken har senere fået to, ja egentlig tre tilbygninger. Mod syd omkring indgangsdøren blev ca. 1650 opført et våbenhus. Dele af det kan være ældre, idet årstallet 1527 stod på en tidligere indgangsdør.