Kirkens kapeller

Det Seidelinske Kapel
I slutningen af 1700-tallet blev våbenhuset ombygget, hvorved den vestlige del blev adskilt og indrettet til ”Det Seidelinske Kapel”. Det blev bekostet og opført af David Seidelin, der beklædte præsteembedet 1738-1791. Her står et kalkstens epitafium over David Seidelin og hans hustru Sophie Elisabeth Brinch, i det opmurede, tøndehvælvede gravkammer. Seidelin var en af Fyns mest kendte præster, og hans navn er holdt levende helt op til vor tid, idet han indstiftede et legat på 500 rdl. – senere forhøjet til 800 – til fattige i sognet og til skoleholderen i Aborg.
Det Rantzauske Kapel
I 1770 blev ”Det Rantzauske Kapel” opført som en tilbygning til kirkens nordre side. Inde i kirken bemærker man den smukt udførte smedejerns-fløjdør med det Rantzauske og det Plessenske våbenskjold, som fører ind i det særprægede kapel med fire sandstenshuggede kister og tre af egetræ:
- I kisten længst mod vest hviler baron Christian Ludvig de Rantzau. På låget er indhugget 1742 og 1752. Da disse årstal er yngre end kapellets opførelsesdato må det antages, at kisten indtil 1770 har stået i det Brockske Kapel i Barløse kirke. På lågets sider ses fire gemser og på kistens forside en cartouche med det kronede navnetræk C L R, på bagsiden en lignende cartouche med det Rantzauske våben: på venstre sideflade et dobbelt våbenskjold sammensat af det Rantzauske og det Krogske våben: på højre side et tilsvarende sammensat af det Plessenske og Skeelske våben. Disse våbenskjolde betegner Chr. Ludvig Rantzaus bedsteforældre.
- I kiste nr. 2 fra vest ligger greve Christian de Rantzau 1683-1771. På kistens låg er en beskrivelse af hans levnedsløb på dansk. På hver af lågets to langsider ses fire dobbeltvåben, til venstre 1) antagelig det Juelske våben, 2) første halvdel til venstre det Rosenkranske, andel del bestående af hestehoveder, 3) det Skeelske og det Braheske, 4) det Lindenovske og det Rosenkranske, til højre 1) det Kragske våbenskjold, 2) det Høgske og det Ulftandske, 3) det Rosenkranske og det Ulftandske, 4)  første del antagelig Frisernes våbenskjold, anden del en flyvende ørn. På kistens forside er hugget det grevelige Rantzauske våben, og på dens bagside et dobbeltvåben bestående af det Juelske og det Skeelske våben, på højre side et dobbeltvåben sammensat af det Krogske og det Rantzauske våben.
- I kiste nr. 3 fra vest hviler Christian de Rantzau´s anden hustru, Eleonora Hedewig af Plesse (1708-1770). Indskriften, som er på dansk, lovpriser hendes fromme liv. På forsiden ses i en rocaille-cartouche det Plessenske våben: på bagsiden et dobbeltvåben bestående af det Plessenske og det Skeelske skjold. Også på siderne ses rocaille-cartoucher. På lågets to langsider er anbragt to rækker våben hugget i sten, til venstre 1) det Plessenske våben, 2) våben med to væbnede arme holdende en ring, 3) et våben med en vinstok på guldgrund, 4) et våben med to gemsehorn, 5) det von Lepelske våben, 6) våben med vinge, hvorunder en fugleklo, 7) et do. og forkrop af en hjort, 8) det Kragske våben. Til højre følgende våben: 1) det Skeelske, 2) tre hestehoveder, 3) to nesselhorn på blå grund, 4) det Braheske, 5) det Rosenkranske, 6) Gyldenstenernes.
- I kiste nr. 4 fra vest hviler Christian de Rantzau (1730-1765). På kistens forside er hugget en rocaille-cartouche med det kronede navnetræk C R og herover en hellebard og en kølle korslagt med en krone over. På bagsiden det grevelige Rantzauske våben. På højre side er hugget et dobbeltvåben bestående af det Plessenske og det Skeelske våben, på venstre side et do. sammensat af det Rantzauske og det Krogske våben.
- De tre trækister indeholder fra venstre: 1) grev Carl Adolp Rantzau, 2) hans hustru C E F Wedell-Jarlsberg, 3) baron Ludvig Rantzau fra Krengerup.
Krypten under kapellet bruges nu til materialrum, og der er nedgang fra nord.
- Senere generationers ejere af Brahesborg har deres begravelsespladser umiddelbart vest for tårnet.