Bronzeskrin og krucifiks

Ligeledes i 2004 erhvervede kirken sig et krucifiks med reliefsokkel – fremstillet af Peter Brandes. Kunstneren knytter følgende bemærkninger til dette kunstværk:
Mine bronzeskulpturer støbes hos Fonderia Mariani i Pietra Santa nær Lucca i det nordlige Toscana. Under et af mine talrige ophold hos bronzestøberen i foråret 2004 holdt jeg fri en søndag og besøgte om formiddagen den Hellige Martins-kirke i Lucca for endnu engang at studere og glæde mig over udtrykskraften i katedralens berømte romanske krucifiks, Volto Santo, udskåret i træ. Dette værk har spillet en overordentlig væsentlig rolle i kunsthistorien. Det blev en prototype, et udgangspunkt for en lang række Kristus-skildringer over hele Europa, og det igennem flere hundrede år.
I Gamtofte kirke hænger på nordvæggen et meget smukt, ret tidligt gotisk trækrucifiks. Et af kirkens klenodier! Jeg kunne ikke undlade at tænke på forskelle og ligheder mellem de to værker, Lucca´s og Gamtofte´s korsfæstelser.
Om eftermiddagen tilbage fra besøget gik jeg med det samme i gang med i voks at opmodellere et krucifiks på en sokkel til Gamtofte kirkes korrum. På sokkelen under krucifikset opstod i relief forskellige motiver, ligesom Kristus fremstår med gylden isse – han er den, der har det evige livs lys gemt i sig.