Medlemmer af Baagø menighedsråd

Valgte medlemmer:
Formand: Per Hansen
Ellen Marie Nielsen, Næstformand
Marianne Mosegaard Larsen, Kirkeværge
Kirsten Kristensen, Kasserer
Fødte medlemmer:
Sognepræst Ole Hyldegaard
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius