Kirkens historie

Vor Frue Kirke i Assens er Fyns næststørste kirke.
Holevadkapellet på kirkens nordside er sammen med tårnets firkantede underdel rester af en romansk kirke.
Udover navnet – efter Jomfru Maria – er der påmindelser om kirkens katolske tid fra et monstransskab, nu placeret på højre side af alteret, og et vievandskar, indmuret i væggen i det ligkapel, der omkring år 1500 var våbenhus.
I 1488 stod kirken i sin nuværende gotiske skikkelse færdig, inklusive det ottekantede tårn på 48 m., der i sin art er det eneste i Danmark, ved siden af Kalundborg kirkes fem tårne.

Nye bænke 2007
Indvendig har kirken skiftet udseende flere gange. Sidste ændringer blev foretaget i efteråret 2007, hvor der igen kom bænke ind, i stedet for sammenhængende stole fra begyndelse af 1940′erne.
Samtidig med bænkene kom, blev der lagt højttalere i bænkeryggene, således at der er højttalere foran kirkegængerne, og der blev lagt varme ind under alle sæder.
Altertavlen er fra ca. 1620 og prædikestolen en smule yngre. Alterbilledet er dog fra begyndelsen af forrige århundrede. Prædikestolens felter i træarbejder viser scener fra Jesu lidelseshistorie. På kanterne er der 9 figurer, sikkert 9 af diciplene, de sidste 3 har muligvis været placeret på trappen op til prædikestolen.
På prædikestolen er der timeglas ( fra 1700 tallet), sikkert for at sikre at præstens prædiken ikke varede mere end en time.
I knæfaldets smedejernsgitter er der i midterfeltet en hammer og en nøgle over kors, hvilket er Christian d.IV’s hofsmed Casper Fincks bomærke. 
De fleste af kirkens ligsten stammer fra det 1700 århundrede – nogle er dog ældre. I 1700-tallet blev ca. 450 personer begravet i kirken, nogle gange med kostbare ligsten over, andre med blot mursten eller brædder. I begyndelsen af 1800-tallet blev alle stenene fjernet, da det ikke mere var tilladt at blive begravet i kirken. Dels truede det kirkens fundament og ydermure, dels var der sikkert voldsomme lugtgener.
Hvis du er interesseret i at læse mere uddybende om Vor Frue Kirke, kan du i "Velkommen til Danmarks Kirker" -  det store, grundlæggende bogværk om de danske kirker, som Nationalmuseet står bag, læse meget mere om kirkens historie, inventar, gravminder, altersølv og meget andet her.