Kirkens historie - udvendig

Kirken var viet til Vor Frue i middelalderen. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog blev kirken fuldført i 1488. Holevads kapel og tårnets underdel er dog ældre end den nuværende kirke og stammer fra en tidligere teglstenskirke på stedet. Denne kirke blev opført i romansk tid og nævnes i et testamente fra 1295. Holevads kapel er opført af munkesten i begyndelsen af 1400-tallet og har formodentlig haft tre fag, som markerer det romanske skibs udstrækning. Et tilsvarende kapel har været tilsluttet den romanske kirke mod syd.
Den nuværende kirke er opført i munkesten som et treskibet langhus med tresidet østafslutning. Kirken er opført i to tempi, udgravninger har vist, at man har ændret planen undervejs. Østafsnittet er opført i polsk skifte, vestafsnittet i krydsskifte. Langhuset og tårnets oktogone overdel peger mod nordtysk påvirkning. Vor Frue Kirke er bygget op med et stort midterskib, hvis hvælv bæres af 8 par solide søjler, hvor den mere regelmæssige placering af søjleparrene længst mod øst vidner om, at der er tale om en tilbygning til den tidligere kirke. De andres placering tyder på, at de har skullet tilpasses dele af den gamle kirke. Midterskibet forsynes på syd- og og nordsiden med sideskibe, og for at modstå hvælvenes tryk har det været nødvendigt at bygge solide stræbepiller på ydersiderne.
Vor Frue Kirke er den næststørste i Fyen Stift efter Sct. Knud i Odense. Vor Frue Kirke måler 59 mtr. i længde, 20 mtr. i bredde og 48 mtr. i tårnets højde.
Det ottekantede tårn er enestående i Danmark. Det blev bygget oven på en firkantet rest af den gamle kirke. I tårnet mødes de forskellige stilarter på en heldig måde. Dets nederste del bærer præg af jævnhed og enkelhed, hvor den øverste virker opadstræbende i al sin bastanthed. Det understreges af den ottekantede form og af de meget smukke blændinger. Blændingen over den nuværende hovedindgang er hugget ned igennem tårnets firkantede del. En yderligere fornemmelse af det opadstræbende har man opnået ved i de otte blændinger at indmure to meget slanke og elegante blændinger med luger øverst, og derefter forsynet hver af de otte sider med spids trekantet gavl., og hele tårnet med et slankt pyramideformet spir.
Kirken blev hårdhændet restaureret 1842-56 og 1881-84. Tårnet har fået fornyet tagkonstruktion og kobbertag i 1995. I 2013-14 gennemgik tårnet et større reparationsarbejde. 
Pladsen rundt omkring kirken var delt i tre kirkegårde: Garnisonskirkegården var øst for kirken. De fattiges jord var nord og vest for kirken, og den almindelige jord syd for kirken. Kirkegården her blev nedlagt i 1820, og da var Assistentskirkegården (den gamle kirkegård) taget i brug i 1816. Den nye kirkegård stammer fra 1888.

Ole Thøgersen
Tidl. kirkeværge