Høstgudstjeneste / Tårnåbning

Søndag den 28. september markeredes genåbningen af Vor Frue Kirketårn efter en renovering over godt et år i forbindelse med høstgudstjenesten.

 

Kirkens klokkespil og klokker spiller og ringer nu dagligt igen.

Dagen indledtes med hornmusik fra tårnet ved musikere fra Assens Harmoniorkester

 

Folk stimlede sammen for at høre musikerne.

Også trappeopgangen er blevet istandsat.

Vor Frue Kirke var flot udsmykket i dagens anledning.

Dekorative høstopstillinger udført af menighedsrådsmedlem Karen Blomme prægede kirkerummet.

Et kors udført af kunstneren Carl Henning Aarsøe blev skænket Vor Frue Kirke af bygherre Palle Johansen og arkitekt Morten Krogh Madsen.

Provst Ole Hyldegaard prædikede ved festgudstjenesten.

Syngedrengene medvirkede ved festgudstjenesten.

Efter gudstjenesten fortalte menighedsrådsformand Jørgen Gade Hyldgaard om renoveringsprocessen.

Arkitekt Morten Krogh Madsen viste billeder fra renoveringen.

Efterfølgende var der lejlighed til at bese tårnet indvendig, hvor kirkeværge og næstformand Ole Thøgersen fortalte.

Også i kirken var der aktivitet. Forrest menighedsrådsmedlem Mona Svendsen og kirketjener Lennart Temberg, i baggrunden sognepræst Birgitte Lerche og provst Ole Hyldegaard.

 

Billederne er venligst udlånt af Palle Johansen