Baagø Kirke

Baagø fik først sin egen kirke i 1861 og kunne således fejre 150 års jubilæum den 6. november 2011, hvor biskop Kresten Drejergaard holdt festgudstjenesten.
Jens Voldum, der var præst på Baagø i 1880-1884 skriver i sine erindringer: ”Mens Øen havde sin Kirke i Assens kom Folk kun i Kirke ved Bryllup, Begravelse, Daab og Altergang, hvortil de drog i stort Baadfølge 2 Gange Aarligt”.
Videre skriver han, ”Det havde kostet baade dem, Staten og Grevskabet en hel Del at faa Kirke og Præst. At de paatog sig disse Udgifter kom ikke af dyb kirkelig interesse, men af praktiske hensyn. Overfarten havde jo ofte været svær; det var hændt, at et Lig havde henstaaet i Kiste paa Stranden, dækket med Tang i Ugevis, fordi Is hindrede Sejladsen. Det var anderledes behageligt at have egen Kirke og Præst. Andre Argumenter fra Sognet hørte jeg ikke”.
Kirken blev opført i gule sten formedelst 500 Rdl. Og indviet 3. november 1861 ved sognets oprettelse. Den bestod af et langhus med tårn mod vest.
Tårnet var oprindeligt et pyramidespir over 4 spidsgavle, men blev i 1931 ændret til sit nuværende udseende. Indvendig er loftet ført op i kip og beklædt med kassetter. Det første orgel, som var et harmonium, blev skænket anonymt i 1917, mens det nuværende orgel blev indsat i kirken 1981. Det stammer fra Saxild Kirke og blev skænket gratis, men flytningen og opsætningen af orgel med pulpitur løb alligevel op i 120.000 kr.
Kirkeskibet, en kopi af linieskibet ”Fredericus Quartus” – i 1697 nordens største orlogsskib – er bygget af driftsleder Bent Winther-Frandsen som tak for at have ”bortført” hustruen Vanda fra Baagø. Skibet blev i 1964 modtaget af pastor Tage Sadolin og båret ind i kirken af øens skolebørn.
Oprindeligt havde kirken 2 klokker. Den mindste stammede fra Baagø Fyr men fandt på et tidspunkt vej til kirken, hvor den blev brugt til at kime ind til højtiderne.
I anledning af 125 års jubilæet i 1986 bestilte man en ny og større fra klokkefirmaet Petit og Fritsen i Holland, og den gamle klokke blev i 2002 skænket til Baagø Fyrs Venner og er nu igen tilbage i fyret.
Den sidste præst og skolelærer stoppede på Baagø i 1956.
Baagø er Danmarks mindste kirkesogn, og gudstjeneste varetages på skift af præsterne fra Assens. 
/Janne Hartvig Jensen, formand for Baagø menighedsråd