Kordegn Christina Frost-Hansen
Adelgade 18, 5610 Assens
Mail: assens.sogn@km.dk
Tlf: 6471 1188
Kirketjener Finn Østergaard 
Adelgade 18, 5610 Assens
Mail: kirketjener@assenskirke.dk

Tlf.: 3166 9941
Kirketjener Jan Djurhuus
Adelgade 18, 5610 Assens
Mail: kirketjener2@assenskirke.dk
Tlf. 2162 3749
Organist og kantor Finn Pedersen
Adelgade 18, 5610 Assens
Mail: finn@syngedrengene.dk
Tlf.: 2944 7232

Assens-Gamtofte kirkegårde
Kirkegårdsleder Jørn Egeskov, mail: joeg@km.dk 
Souschef Stine Nielsen, mail: sn@km.dk
Stadionvej 2, 5610 Assens
Tlf.: 6471 2143
Telefontider for Assens-Gamtofte kirkegårde:

Mandag: 9.30-15.00
Tirsdag:   9.30-15.00
Onsdag:  9.30-15.00
Torsdag: 9.30-16.00
Fredag:   9.30-14.00