Menighedsrådsformand
Brita Leth Rehn 
Mail: britaleth@mail.dk
Tlf.: 5081 3060
Næstformand og ansvarlig for økonomi
Arne Jakobsen
Mail: arnejak51@gmail.com
Tlf.: 40611414
Ansvarlig for bygninger: John Pedersen
Ansvarlig for personale: Jonna Greve Edlefsen
Ansvarlig for kirkegårde (undtagen bygninger): Ellen Ravn
Menighedsrådet består i øvrigt af:
Bente Foss
Allan Nilsson
Vivi Arnoldus
Heidi Bøgebjerg Rasmussen
Ole Gundersen
Mona Svendsen
Lone Fredensborg
Provst og sognepræst Ole Hyldegaard Hansen
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius Jørgensen
Medarbejderrepræsentant: Organist Finn Pedersen
Referent/sekretær for menighedsrådet: Kordegn Christina Frost-Hansen
Stedfortrædere: Christina Munch Overgaard og Ole Christian Hviid, Gamtofte.