Assens-Gamtofte menighedsråd

Send sikker mail til Assens Gamtofte menighedsråd (log ind med NemID) ved at trykke på dette link.

Valgte medlemmer:

Formand for menighedsrådet, formand for kirke- og kirkegårdudvalget og underskriftsberettiget person:
Vibeke Busse Andersen
Tlf. 30 69 76 50
Mail: vbussea@gmail.com

Næstformand: 
Vivi Arnoldus

Kasserer, underskriftsberettiget person, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget:
Else M. Larsen

Kontaktperson, formand for valgbestyrelsen samt præstegårds- og markudvalget:
Helle Krummedige Andersen

Medlem valgudvalget og medlem af præstegårds- og markudvalget:
Helen Kückelhahn Jensen

Fødte medlemmer:
Provst, Sognepræst (kbf) Ole Hyldegaard
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius

Kirkeværge, Assens Sogn og Gamtofte Sogn (ikke medlem af menighedsrådet):
Carl-Aage Arnoldus