Menighedsrådsformand
Brita Leth Rehn 
Mail: britaleth@mail.dk
Tlf.: 5081 3060
Næstformand og ansvarlig for økonomi
Arne Jakobsen
Mail: arnejak51@gmail.com
Tlf.: 40611414
Ansvarlig for bygninger: John Pedersen
Ansvarlig for personale: Jonna Greve Edlefsen
Ansvarlig for kirkegårde (undtagen bygninger): Ellen Ravn
Menighedsrådet består i øvrigt af:
Bente Foss
Susanne Dorvil
Vivi Arnoldus
Heidi Bøgebjerg Rasmussen
Ole Gundersen
Mona Svendsen
Provst og sogenepræst Ole Hyldegaard Hansen
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius Jørgensen
Christina Frost-Hansen (medarbejderrepræsentant)
Stedfortrædere: Lone Fredensborg, Assens. Christina Munch Overgaard og Ole Christian Hviid, Gamtofte.