Medlemmer af Assens-Gamtofte menighedsråd

Valgte medlemmer:

Formand for menighedsrådet, formand for kirke- og kirkegårdudvalget og underskriftsberettiget person:
Vibeke Busse Andersen
Tlf. 30 69 76 50
Mail: vbussea@gmail.com

Næstformand: Vakant

Kasserer, underskriftsberettiget person, formand for aktivitetsudvalgsformand, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget samt sekretær for menighedsrådet i kordegnens fravær:
Else M. Larsen

Kirkeværge, Assens Sogn:
Vakant

Kirkeværge, Gamtofte Sogn
Vakant

Kontaktperson, formand for valgbestyrelsen og medlem af præstegårds- og markudvalget:
Helle Krummedige Andersen

Medlem af aktivitetsudvalget og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget:
Vivi Boysen Arnoldus

Medlem af aktivitetsudvalget, medlem af valgudvalget og medlem af præstegårds- og markudvalget:
Helen Kückelhahn Jensen

Menigt medlem:
Eva Rasmussen

Fødte medlemmer:
Provst, Sognepræst (kbf) Ole Hyldegaard
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius