Begravelser og bisættelser

Ved dødsfald kan man lade bedemanden tage den første henvendelse til kirken for at beramme begravelsen eller bisættelsen og aftale forløbet i detaljer, herunder begravelsestale og salmer, og kirketjener og kirkegårdsleder angående det praktiske, herunder pyntning af kirken og spørgsmål om gravsted.
En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik. 
Huskeliste i forbindelse med dødsfald
Hvad er Kirkelig begravelse?

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Forberedelse

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Før den kirkelige handling taler de pårørende med præsten. Her taler man om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg. 

Forbøn for døende

Præsterne kommer gerne ud til døende eller terminalt syge ved henvendelse fra familie eller pårørende.

Hjemmealtergang

Præsterne bringer gerne nadveren ud til personer, som på grund af alvorlig sygdom eller handicap ikke kan deltage i kirkens gudstjenester.